Home » Công Ty Nam Thuận Phát Việt Nam

Công Ty Nam Thuận Phát Việt Nam

Tầm nhìn – Sứ mệnh Nam Thuận Phát

Nam Thuận Phát định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.Xem tiếpTầm nhìn – Sứ mệnh Nam Thuận Phát